Logo: Lokaal GezondheidsOverleg voor een betere gezondheid


Logo staat als afkorting voor Lokaal GezondheidsOverleg en is een organisatie dat als doel heeft om iedereen in Vlaanderen en Brussel een betere gezondheid te laten krijgen. Er wordt op lokaal niveau gewerkt om uiteenlopende doelstellingen op het gebied van de gezondheid te realiseren. Dit wordt gedaan in opdracht van de Vlaamse overheid. In totaal zijn er vijftien Logo´s in Vlaanderen en Brussel om de doelstellingen te verwezenlijken.


Belangrijkste doelstellingen

Er zijn meerdere belangrijke doelen, zoals het stimuleren om meer in beweging te komen. Ook het nastreven en behouden van een gezond gewicht is een doelstelling. Verder richt het Logo zich op mensen die roken om hen te laten stoppen. Ook is het belangrijk dat het gebruik van drugs en alcohol zoveel mogelijk wordt teruggedrongen. Een ander doel is het verminderen van verslavingsproblemen die zich voordoen op het gebied van casinospellen en online gokken. Zo zijn er nog veel meer doelstellingen die nagestreefd worden. De aandacht wordt bijvoorbeeld ook gericht op de vermindering van het aantal ongevallen die zich voordien in de privésfeer. Een bijkomend doel is ervoor te zorgen dat mensen meer veerkracht krijgen. Tot slot gaat het erom dat er sprake is van een stimulans om mensen te laten meedoen aan het bevolkingsonderzoek dat zich richt op kanker en ligt de focus daarnaast op het in Vlaanderen aanbieden van een kwalitatief vaccinatiebeleid.


Meedoen met deze organisatie

Iedereen die interesse heeft, kan de organisatie Logo meehelpen om de verschillende doelen te bereiken. Dat kan bijvoorbeeld heel simpel door anderen te laten inzien dat gezond leven vele voordelen te bieden heeft. Gezond leven bestaat onder meer uit het aannemen van een gezond eetpatroon en levensstijl door bijvoorbeeld actief te zijn. Logo biedt ondersteuning aan mensen die willen helpen om een beleid voor ontmoediging op te stellen als het gaat om het gebruik van verslavende middelen, zoals drugs, tabak en alcohol. Verder kan er met Logo contact op worden genomen als iemand mee wil helpen om anderen aan te zetten tot deelname aan bevolkingsonderzoeken op het gebied van kanker. Het bevolkingsonderzoek heeft als doel op een preventieve manier kanker te ontdekken om zo vroegtijdig mensen te kunnen behandelen. Andere situaties, zoals ervoor zorgen dat ouderen minder vaak komen te vallen, bieden ook aanleiding om contact met deze organisatie op te nemen. Datzelfde geldt ten aanzien van de situatie die betrekking heeft op het tegengaan van zelfmoord.


Hoe biedt Logo ondersteuning?

De dienstverlening van Logo richt zich op verschillende onderwerpen. Er kan bijvoorbeeld toegang worden geboden tot relevante informatie. Ook wordt hulp geboden bij het zoeken naar geschikte partners. Daarnaast kan er ondersteuning worden verleend bij het realiseren van een project, actie of beleid. Verder kan deze organisatie helpen om mensen via netwerken en overlegstructuren met elkaar samen te laten werken. Ook advies, algemene ondersteuning en coaching behoren tot het takenpakket op het gebied van de dienstverlening. Er zijn bovendien gezondheidsprojecten beschikbaar. Er kunnen ook vragen gesteld worden als er sprake is van gezondheidsklachten die een relatie hebben met het milieu.

• Toegang tot relevante informatie
• Vinden van partners
• Netwerken
• Service bij het zoeken naar de beste lening
• Advies, coaching en ondersteuning
• Gezondheidsprojecten
• Vragen over aan het milieu gerelateerde gezondheidsklachten

Toegang tot relevante informatie

Ten aanzien van de toegang tot informatie biedt Logo de mogelijkheid om inzicht te bieden in cijfers en feiten met betrekking tot het preventie gezondheidsbeleid in Vlaanderen. Verder kan toegang verkregen worden tot informatie die Logo verstrekt over campagnes en projecten.


Vinden van partners

Met betrekking tot het vinden van partners biedt Logo de nodige ondersteuning. Er kan door deze organisatie binnen het eigen netwerk worden gekeken of er partners beschikbaar zijn om mee samen te werken.


Netwerken

Voor het netwerken geldt dat de organisatie ernaar streeft om personen en organisaties met elkaar te laten samenwerken met als doel een betere gezondheid voor iedereen in Vlaanderen en Brussel te creëren.


Advies, coaching en ondersteuning

Er kan altijd advies worden gevraagd als personen zich willen inzetten voor het verbeteren van de gezondheid in de eigen omgeving. Er kan bijvoorbeeld hulp geboden worden om een gezondheidsplan uit te voeren. In een overleg kan bepaald worden wat voor soort ondersteuning het beste is.


Gezondheidsprojecten

Logo heeft pasklare gezondheidsprojecten beschikbaar die gebruikt kunnen worden. Het gaat hierbij onder meer om de oproep tot vaccinatie voor de griep die jaarlijks plaatsvindt. Of bijvoorbeeld om de wedstrijd Rookvrije Klassen en het Frutti project. Het is ook mogelijk om maatwerk te leveren. Logo streeft altijd naar de beste oplossing en er worden dan ook onder meer materialen beschikbaar gesteld. Bijvoorbeeld inspiratiekoffers, spandoeken, stappentellers, folders en buikvetmeters. Indien gewenst kan er zelfs van een complete tentoonstelling gebruik worden gemaakt. Er is een webshop beschikbaar, waarin de materialen worden aangeboden.


Vragen over aan het milieu gerelateerde gezondheidsklachten

De dienstverlening van Logo richt zich eveneens op het beantwoorden van vragen over aan het milieu gerelateerde gezondheidsklachten. Dit is een aparte tak van de organisatie, waarbij de relatie tussen de gezondheid en de invloed van het milieu onder de loep wordt genomen. Vragen kunnen gesteld worden aan de medische milieukundigen. Naast dat vragen van onder meer burgers beantwoord worden, zijn er eveneens activiteiten op het gebied van voorlichting. Er wordt daarbij hulp geboden aan organisaties op lokaal niveau, maar ook aan ambtenaren, artsen en beleidsmakers. Daarnaast richt de focus zich nog op het signaleren van mogelijke knelpunten die betrekking hebben op de gezondheid en het milieu. Indien men interesse heeft, kan er met Logo contact op worden genomen. Dat draagt bij aan het verbeteren van de gezondheid van de inwoners van Vlaanderen en Brussel.