Logo voor een betere gezondheid voor iedereen in Vlaanderen en Brussel


Logo is de afkorting van het Lokaal GezondheidsOverleg en werkt in opdracht van de Vlaamse overheid mee om op lokaal niveau verschillende gezondheidsdoelstellingen te verwezenlijken. Er zijn in Vlaanderen en in Brussel in totaal vijftien logo’s aanwezig.


Belangrijkste doelen

De belangrijkste doelen zijn onder meer het stimuleren van bewegen en het bereiken en handhaven van een gezond gewicht. Ook is het Logo erop gericht om mensen te laten stoppen met roken en het terugdringen van gebruikers van alcohol en drugs en ook verslavingsproblematiek rondom online gokken en casino spellen.

Verder is de aandacht erop gericht om in de privésfeer het aantal ongelukken te verminderen en is het doel ook om mensen meer veerkrachtig te laten zijn. Daarnaast wordt de focus gelegd om mensen te stimuleren mee te doen aan het bevolkingsonderzoek naar kanker en een kwaliteitsvol vaccinatiebeleid in Vlaanderen te ontwikkelen.


Meedoen?

Iedereen kan meedoen om mensen te overtuigen van de voordelen van een gezond leven door actief te zijn en een gezond voedingspatroon aan te nemen. Het Logo is er ook voor mensen die op zoek zijn naar de ideale strategie om een ontmoedigingsbeleid op te zetten voor het gebruik van alcohol, tabak en drugs.

Wij kunnen ook benaderd worden als je mensen wilt motiveren om aan de bevolkingsonderzoeken mee te doen met als doel kanker preventief te ontdekken. Ook andere situaties kunnen geschikt zijn om contact op te nemen, zoals het beperken van het valrisico van ouderen of met betrekking tot manieren om het hoge aantal zelfdodingen tegen te gaan.


Wat wij voor jou kunnen betekenen

Onze dienstverlening splitst zich op in een aantal verschillende diensten, zoals toegang bieden tot kwaliteitsvolle informatie, het vinden van geschikte partners voor het opzetten of vormgeven aan een actie, beleid of project. Ook bieden wij de gelegenheid om mensen te laten samenwerken via netwerken en overlegstructuren.

Verder behoort het adviseren, bieden van ondersteuning en coaching tot onze dienstverlening en leveren wij tevens kant-en-klare gezondheidsprojecten af. Tot slot is er een mogelijkheid om vragen te stellen over gezondheidsklachten die aan het milieu gerelateerd lijken te zijn.

• Kwaliteitsvolle informatie
• Zoeken naar partners voor actie, beleid of project
• Netwerken en overlegstructuren
• Hulp bij het zoeken van de beste lening en budgethulp.
• Adviseren, ondersteunen en coaching
• Gezondheidsprojecten klaar voor gebruik
• Vragen en klachten over milieu gerelateerde kwesties ten aanzien van gezondheid

Informatieverstrekking

Met betrekking tot kwaliteitsvolle informatie geldt dat het Logo de gelegenheid biedt om feiten en cijfers te achterhalen over het preventieve gezondheidsbeleid in Vlaanderen. Ook biedt het Logo informatie over projecten, campagnes en strategieën dat in een begrijpelijke taal beschikbaar wordt gemaakt.

Overigens waakt het Logo over de wetenschappelijke grond van de gegevens die verstrekt worden. Er zijn allerlei partijen die bij ons terecht kunnen, zoals ondernemers die de fitheid van de werknemers wil vergroten of onderwijsinstellingen die leerlingen aan hun mentale veerkracht willen laten werken. Indien er zulke situaties aan de orde zijn net als het vormgeven van het gezondheidsbeleid op lokaal niveau is er meer nodig dan alleen informatie.


Partners en medewerking

De dienstverlening van Logo gaat dan ook verder, want als je op zoek bent naar de juiste partner of medewerking aan een speciaal project, dan kun je ook contact opnemen. Er wordt dan binnen het netwerk van Logo gezocht om te kijken wie de geschikte partner is of wie medewerking kan verlenen.

Er wordt namelijk samengewerkt met een diversiteit aan professionals, zoals diëtisten, artsen en psychologen die bijvoorbeeld uitleg kunnen geven tijdens een workshop of opleiding.


Overleg en netwerken

Met betrekking tot netwerken en overleg plegen, bieden wij eveneens uitkomst. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk organisaties en individuen te laten samenwerken om een betere gezondheid voor iedereen te bewerkstelligen.

Er worden verschillende overlegmomenten georganiseerd op bijvoorbeeld het gebied van welzijnswerk of met betrekking tot diëtisten. Dat kan per thema, maar er kan eveneens overleg gevoerd worden, waarbij alle beschikbare disciplines worden betrokken. De onderwerpen variëren van het evalueren van een project tot het voeren van overleg over valpreventie.


Coaching, advies en ondersteuning

Als je actief wilt zijn op het gebied van het stimuleren van gezondheid in de omgeving, dan kun je daarbij hulp krijgen van Logo. Bijvoorbeeld om risicogedrag dat zich verder lijkt te ontwikkelen te stoppen of om uitvoering te geven aan een gezondheidsplan. Er kan dan in overleg gekeken worden naar welke ondersteuning het beste is om de plannen succesvol te laten slagen.


Gezondheidsprojecten, maatwerk en materialen

Er zijn gezondheidsprojecten die direct toegepast kunnen worden, zoals met betrekking tot de jaarlijkse oproep voor vaccinatie voor de griep, maar ook het Tutti Frutti project en de wedstrijd Rookvrije Klassen. Er kunnen echter ook andere materialen worden benut of maatwerk geleverd worden als er een specifieke vraag ligt.

Logo zorgt dan voor de beste oplossing. Op het gebied van materiaal zijn er onder meer buikvetmeters, inspiratiekoffers, stappentellers, spandoeken, folders, affiches en zelfs complete tentoonstellingen beschikbaar. In de webshop is een overzicht te vinden van het beschikbare materiaal. Staat dat wat je zoekt er niet bij, dan kun je altijd contact opnemen.


Aan het milieu gerelateerde gezondheidsklachten en vragen

Logo heeft nog een aparte tak van dienstverlening die als het buitenbeentje kan worden beschouwd en dat is de relatie tussen de invloed van het milieu op de gezondheid. Met uitzondering van Brussel geldt in Vlaanderen dat ieder Logo er voor het onderwerp milieu en gezondheid een teamlid beschikbaar is dat zich daarin gespecialiseerd heeft.

Iedereen kan met vragen terecht bij de medische milieukundigen en dat geldt ook voor gewone burgers die gezondheidsklachten of vragen hebben die aan het milieu gerelateerd zijn. Er wordt op dat gebied ook aan voorlichting gedaan en gecommuniceerd over risico’s. Daarbij wordt er ondersteuning geboden aan beleidsmakers, organisaties op lokaal niveau, artsen en ambtenaren. Verder wordt er aandacht besteed aan het signaleren van knelpunten ten aanzien van het milieu en de gezondheid.

Contacteer Logo als je van een van onze diensten gebruik wilt maken en een bijdrage wilt leveren aan het gezonder maken van alle Vlaamse burgers.

GEEF JE POSTCODE IN:

  GA VERDER >

OF MAAK JE KEUZE: